Curtea Europeană a Drepturilor Omului este singurul garant al respectării de către Înaltele Părți Contractante a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția Europeană a Drepturilor Omului) și unica autoritate de interpretare a acesteia. Ea funcționează numai în baza Convenției și a propriului Regulament care descrie propria procedură.

Curtea poate fi sesizată, în conformitate cu Articolul 34 din Convenție, printr-o cerere individuală adresată de către o persoană fizică sau juridică, ori de un grup de persoane, organizații neguvernamentale, partide politice etc. (indiferent de naționalitate, etnie, apartenență juridică, politică ori cetățenie). Singura regulă care trebuie respectată este ca pretinsa încălcare a Convenției să fie atribuibilă Statului reclamat care și-a exercitat jurisdicția sa asupra reclamantului.

Organizațiile sau alte structuri internaționale, precum și instituțiile de stat ori cele afiliate exercitării actului de guvernare sau de exercitare a funcțiilor puterii publice nu pot să adreseze cereri Curții Europene în baza Convenției.

Curtea poate fi sesizată și de către un alt Stat-parte la Convenție, printr-o cerere interstatală depusă în baza Articolului 33 din Convenție.

Reclamanții care doresc să depună plângeri individuale pot sesiza Curtea direct sau prin reprezentanți, care nu trebuie neapărat să fie recunoscuți în calitate de avocați autorizați sau să aibă o instruire juridică.

Potrivit Articolului 35 din Regulamentul Curții, Guvernele sunt reprezentate în fața Curții de către Agenții guvernamentali. Fiecare Stat își numește propriul său Agent în fața Curții conform propriilor proceduri interne. În plus, Statele trebuie să asigure funcționalitatea instituției Agentului guvernamental, pentru a garanta continuitatea procedurilor din fața Curții.

Pentru ca o cerere depusă la Curte să fie declarată admisibilă, ea trebuie să îndeplinească toate condițiile de admisibilitate stabilite la Articolul 35 din Convenție.

Vezi pagina oficială a Curții Europene a Drepturilor Omului

Vezi Ghidul practic cu privire la condițiile de admisibilitate

(în limba română, actualizat la 30.04.2020)