(Cererile nr. 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 și 13368/07)

HOTĂRÎRE din 20 septembrie 2011

DEFINITIVĂ la 20 decembrie 2011


Reclamanții au invocat, în particular, că drepturile lor de acces la justiție și dreptul lor la protecția proprietății, garantate de articolul 6 § 1 al Convenției și articolul 1 al Protocolului nr.1 la Convenție, au fost încălcate urmare a neexecutării hotărîrilor judecătorești definitive pronunțate în favoarea lor

Vezi integral