(Cererile nr. 6811/08, 6934/08, 9212/08 şi 12199/08)

HOTĂRÎRE din 3 noiembrie 2011

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Toţi reclamanţii se plîng de faptul că urmare a neexecutării hotărîrilor judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea lor le-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil garant de art. 6 din Convenţie, precum şi dreptul la respectarea bunurilor garantat de art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie. Al treilea şi al patrulea reclamant se plîng, de asemenea, de încălcarea drepturilor sale de a beneficia de un recurs efectiv, susceptibil de a remedia pretinsele violări, garantat de articolul 13 din Convenţie. Primul reclamant se plînge de un tratament discriminatoriu, contrar art. 14 din Convenţie.

Vezi integral