(Cererea nr. 40358/05)

HOTĂRÎRE din 31 iulie 2012

DEFINITIVĂ la 31 octombrie 2012


Reclamantul s-a plîns, inter alia, că urmare a refuzului instanţelor judecătoreşti din Armenia de a recunoaşte şi executa hotărîrea judecătorească definitivă din 27 martie 2003, pronunţată în favoarea lui, i-au fost violate drepturile sale garantate de Articolul 6 din Convenţie şi Articolul 1 din Protocolul 1 la Convenţie.

Vezi integral