(Cererile nr. 37225/07, 7456/08 şi 12255/08)

HOTĂRÎRE din 31 ianuarie 2012

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamanţii s-au plîns că prin anularea deciziilor lor finale urmare a admiterii cererilor de revizuire sau recurs depus tardiv a fost încălcat articolul 6 § 1 din Convenţie şi articolul 1 din Protocolul 1.

Vezi integral