(Cererea nr. 27261/04)

HOTĂRÎRE din 15 noiembrie 2011

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamantul se plânge neexecutarea hotărârii din 17 aprilie 2003 a încălcat dreptul său la un proces echitabil garantat de articolul 6 § 1 al Convenţiei, cât şi dreptul său la respectarea bunurilor sale în sensul articolului 1 al Protocolului nr. 1.

Vezi integral