(Cererea nr. 50717/09)

HOTĂRÎRE din 17 ianuarie 2012

DEFINITIVĂ la 17 aprilie 2012


Reclamanții s-au plîns, în particular, de faptul că au fost deținuți fără temei legal și în lipsa motivelor de a fi deținuți; că ei nu au avut posibilitatea să participe nemijlocit la examinarea cauzei; și că instanțele judecătorești nu s-au pronunțat asupra detenției lor în termen rezonabil la judecarea cauzei.

Vezi integral