(Cererea nr. 28430/06)

HOTĂRÎRE din 17 aprilie 2012

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamanţii au pretins că drepturile lor garantate de articolul 6 § 1 din Convenţie şi articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, au fost încălcate ca urmare a casării deciziilor judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea lor.

Vezi integral