(Cererea nr. 23687/05)

HOTĂRÎRE din 15 noiembrie 2011

DEFINITIVĂ la 15 februarie 2012


Reclamanţii au pretins că primii doi reclamanţi au fost deţinuţi ilegal de la 8iulie 2004 pînă la 2 şi, respectiv, 4 iunie 2007, şi că condiţiile lor de detenţie au reprezentat un tratament inuman şi degradant, care a dus la încălcarea dreptului lor la respectarea vieţii de familie. Ei au invocat articolele 3, 5, 8, 13 şi 46 ale Convenţiei.

vezi integral