(Cererea nr. 15868/07)

HOTĂRÎRE din 5 iulie 2011

DEFINITIVĂ la 5 octombrie 2011


Reclamantul a pretins că a fost deţinut în condiţii inumane şi degradante contrar Articolului 3 al Convenţiei. El de asemenea a invocat numeroase încălcări ale drepturilor sale garantate de articolul 5 al Convenţiei.

Vezi integral