(Cererea nr. 16761/09)

HOTĂRÎRE din 18 decembrie 2012

DEFINITIVĂ la 18 martie 2013


Reclamanţii au invocat, în particular, că drepturile lor garantate de articolul 8 au fost încălcate şi că instanţele judecătoreşti naţionale au omis să le ofere o despăgubire corespunzătoare.

Vezi integral