(Cererea nr. 25688/09)

HOTĂRÎRE 27 septembrie 2011

DEFINITIVĂ la 27 decembrie 2011


Reclamanta s-a plîns, în special, de încălcarea dreptului său la libertate şi la siguranţă, garantat de articolul 5 § 1 al Convenţiei, precum şi a dreptului său la reparaţii prevăzut de articolul 5 § 5 al Convenţiei.

Vezi integral