(Cererea nr. 35251/04)

HOTĂRÎRE din 15 noiembrie 2011

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamantul a pretins că prin revizuirea deciziei definitive a Curţii Supreme de Justiţie din 18 februarie 2004 pronunţate în favoarea sa, a fost încălcat principiul securităţii raporturilor juridice. El a pretins că a avut loc o violare a articolului 6 § 1 al Convenţiei şi a articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie.

Vezi integral