(Cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06)

HOTĂRÂRE din 19 octombrie 2012

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamanții, moldovenii care locuiesc în Transnistria, au fost la momentul depunerii cererii elevi sau părinți lor din trei școli moldovenești. În cererile lor, ei s-au plâns, în condițiile articolului 2 din Protocolul 1 la Convenție și articolul 8 din Convenție, luate separat sau coroborat cu articolul 14, de închiderea școlilor și de acțiunile de hărțuire din partea autorităților separatiste transnistrene.

vezi integral