(Cererile nr. 55349/07, 16968/09, 19750/09, 32465/09 şi 39377/09)

HOTĂRÎRE din 13 decembrie 2011

DEFINITIVĂ la aceiași dată


Reclamanţii au invocat, în particular, că drepturile lor de acces la justiţie, garantat de articolul 6 § 1 din Convenţie, precum şi drepturile de proprietate garantat de articolul 1 din Protocolul 1 la Convenţie au fost încălcate, urmare a neexecutării hotărîrilor judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea lor. În cererea nr. 39377/09, reclamantul a invocat, de asemenea, că nu a dispus de un recurs intern efectiv, în sensul articolului 13 din Convenţie, în vederea obţinerii unei compensaţii pentru prejudiciul cauzat urmare a executării tardive a hotărîrii judecătoreşti.

Vezi integral