(Cererea nr. 7359/06)

HOTĂRÎRE din 27 septembrie 2011

(cu privire la fond și admisibilitate)

DEFINITIVĂ la 27decembrie 2011

A se vedea suplimentar AGURDINO S.R.L. (cu privire la satisfacție echitabilă)


Compania reclamantă a invocat, în particular, că dreptul său la un proces echitabil şi dreptul său la protecţia proprietăţii a fost încălcat urmare a casării ilegale a hotărîrii definitive pronunţate în favoarea sa.

Vezi integral