Curtea Europeană a Drepturilor Omului (”Curtea Europeană”) funcționează ca unic garant al respectării de către Înaltele părți semnatare a Convenției Europenea Drepturilor Omului (”Convenția”)și unica autoritate de interpretare a acesteia. Ea funcționează numai în temeiul Convenției și a propriului Regulament al Curții în care descrie propria procedură.

Temei de sesizare a Curții Europene constituie o cerere individuală adresată de o persoană fizică sau juridică sau de un grup de persoane, organizații neguvernamentale, partide politice, etc. (indiferent de naționalitate, etnie, apartenență juridică, politică ori cetățenie), adresată în temeiul articolului 34din Convenție. Unica regulă este că pretinsa încălcare să fi fost atribuibilă Statului-respondent care să exercite jurisdicția sa asupra reclamantului.

Organizațiile sau alte structuri internaționale, precum și instituțiile de stat sau cele afiliate exercitării actului de guvernare ori de exercitare a funcțiilor puterii publice, nu pot să adreseze cereri Curții Europene în temeiul Convenției.

O altă modalitate de sesizare a Curții Europene o constituie cererea inter-statală, adresată în temeiul articolului 33 din Convenție.

Reclamanțiicare doresc să depună plîngeri individuale le pot adresa direct sau prin reprezentanți, care nu trebuie neapărat să dețină calitatea de avocat autorizat sau să fie instruiți juridic.

Guvernele sunt reprezentate în fața Curții Europene de Agenții guvernamentali (Articolul 35 din Regulamentul Curții Europene), numiți în fiecare stat potrivit propriilor proceduri interne. Asigurarea funcționalității instituției Agentului guvernamental este necesară pentru a garanta continuitatea reprezentării și a procedurilor în fața Curții Europene (inclusiv în situații de aplicare a unor măsuri interimare, potrivit Articolului 39 din Regulamentul Curții).