© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 14 noiembrie 2023 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat hotărârea în cauza Robuleț v. Republica Moldova (nr. 17935/08).

Cauza se referă la presupusa încălcare a principiului securității raporturilor juridice, protejat de Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), ca urmare a examinării de către instanțele interne a unui apel tardiv al părții adverse, fără a motiva și fără a prelungi termenul de depunere a cererii de apel.

În hotărârea sa, Curtea a reiterat principiile generale privind respectarea principiului securității raporturilor juridice, în modul rezumat în cauzele Roșca v. Republica Moldova (nr. 6267/02, §§ 24-25, 22 martie 2005), Oferta Plus S.R.L. v. Republica Moldova (nr. 14385/04, §§ 97-98, 19 decembrie 2006) și Banca Internațională de Investiții și Dezvoltare MB S.A. v. Republica Moldova (nr. 28648/05, §§ 35-44, 16 octombrie 2012, cu referințe suplimentare).

De asemenea, Curtea a notat faptul că Guvernul a recunoscut că părțile la procesul național obținuseră textul integral al hotărârii Judecătoriei Râșcani din 7 decembrie 2005, favorabilă reclamantei, la data pronunțării acesteia. Totodată, Curtea a menționat că termenul de depunere a cererii de apel era de 15 zile, în conformitate cu art. 362 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, potrivit redacției în vigoare la decembrie 2005. În consecință, hotărârea din 7 decembrie 2005 (care prevedea în mod expres un termen de 15 zile pentru apel) a devenit definitivă la 22 decembrie 2005. Partea adversă în procedurile interne (G.) a depus apel la 26 decembrie 2005, i.e. după 15 zile din momentul obținerii textului integral al hotărârii. Mai mult, deși au acceptat să examineze apelul formulat de către G., instanțele superioare nu au prelungit niciodată în mod oficial termenul de depunere a apelului (în pofida obligației legale de a face acest lucru în temeiul art. 116 din Codul de procedură civilă) și nici nu au motivat o asemenea extindere.

Astfel, având în vedere jurisprudența extinsă în materie, Curtea a constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție în prezenta cauză. Curtea a acordat reclamantei 3.600 de euro pentru prejudiciul moral și 1.500 de euro pentru costuri și cheltuieli.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.                                                                                                                            

Fișiere