În perioada 23-24 noiembrie 2023, la Strasbourg, Franța, cu sprijinul Proiectului Consiliului Europei „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, a avut loc prima reuniune a Consiliului Consultativ de pe lângă Agentul guvernamental.

În cadrul reuniunii au fost discutate aspecte materiale și procedurale referitoare la procesul de executare a hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și mecanismul de supraveghere de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a procesului de executare a hotărârilor Curții. De asemenea, au fost abordate particularitățile redeschiderii procedurilor naționale și a investigațiilor penale ca urmare a pronunțării hotărârilor Curții. În continuare, membrii Consiliului Consultativ au discutat despre cauzele moldovenești aflate în procedura de supraveghere avansată și standard, făcând un schimb de opinii referitoare la măsurile individuale și generale care trebuie implementate la nivel național în sensul executării integrale și în termene proxime a hotărârilor Curții.

Consiliul consultativ al Agentului guvernamental a fost instituit pentru prima dată prin Hotărârea Guvernului nr. 353 din 29 martie 2016, iar componența sa a fost revizuită recent, prin Hotărârea Guvernului nr. 824 din 27 octombrie 2023. Consiliul Consultativ pe lângă Agentul guvernamental reprezintă un organism colegial destinat să asiste Agentul guvernamental în procesul asigurării bunei reprezentări a Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și al executării hotărârilor Curții. Consiliul Consultativ este constituit din reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului academic, ai instituției naționale pentru drepturile omului și ai societății civile.