© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 22 februarie 2024 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Lapchuk și Likhanov v. Republica Moldova (nr. 77798/14).

În fața Curții, reclamanții s-au plâns în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând pretinsele acțiuni ilegale ale autorităților prin nerestituirea autoturismelor, în pofida încetării investigații în privința lor, cauzându-le prejudiciu material și moral important, care a fost compensat doar în mică parte.

În prezenta cauză, Guvernul a prezentat observații cu privire la admisibilitate și fond, care au fost transmise reclamanților, ei fiind invitați să prezinte propriile lor observații.

Printr-o scrisoare transmisă prin intermediul sistemului de comunicare electronică al Curții („eComms”) la 7 iunie 2023, reclamanții a fost notificați despre faptul că perioada stabilită pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 24 aprilie 2023 și că nicio prelungire a termenului respectiv nu fusese solicitată. Reclamanții au fost atenționați asupra Articolului 37 § 1 (a) din Convenție, care prevede posibilitatea Curții de a radia o cerere de pe rol atunci când circumstanțele permit să se conchidă că reclamantul nu dorește să o mai mențină. Scrisoarea, care fusese trimisă reprezentantului reclamanților în Germania, s-a întors ca fiind nerevendicată.

Printr-o altă scrisoare a Curții din 1 august 2023, trimisă la adresa reclamanților din Ucraina, aceștia au fost invitați să prezinte observații și să desemneze un alt reprezentant. Această scrisoare însă, a rămas fără răspuns, la fel ca și e-mailul expediat fostului reprezentant.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu există niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, Curtea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Fișiere