© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 25 mai 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat deciziile de radiere de pe rol în cauzele versus Republica Moldova: Gîrbu (nr. 32607/16), Sajin (nr. 36186/16), Scripcaru (nr. 42133/14) și Secrieru (nr. 38094/15).

În fața Curții, reclamanții s-au plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), din cauza neexecutării în termen rezonabil sau a executării tardive a hotărârilor judecătorești emise în favoarea lor.

În cauzele Scripcaru și Sajin, Guvernul și reclamanții au semnat declarații de soluționare amiabilă, care ulterior au fost acceptate de către Curte. Prin acestea, Guvernul s-a angajat să achite reclamanților 1.300 și, respectiv, 1.400 de europentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli.

Considerând că declarațiile de soluționare amiabilă în prezentele cauze sunt bazate pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica examinarea în continuare a cererilor, Curtea a decis radierea cauzelor de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

În cauzele Gîrbu și Secrieru, Guvernul a prezentat Curții declarații unilaterale prin care a recunoscut că a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și că reclamanții au suferit și încălcări ale drepturilor garantate de alte prevederi din Convenție, invitând Curtea să radieze cererile de pe rol. Totodată, Guvernul s-a oferit să plătească reclamanților 700 și, respectiv, 1400 de europentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli.

Având în vedere concesiile conținute în declarațiile Guvernului, precum și cuantumul compensației propuse (care este în conformitate cu sumele acordate în cauze similare), Curtea a radiat cererile de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 litera c) din Convenție.

Actualmente,deciziile sunt disponibile în limba franceză și pot fi accesate pe pagina web a Curții.