© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 8 februarie 2024 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Frimu v. Republica Moldova (nr. 6379/11).

Plângerea reclamantei în baza Articolului 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), referitoare la dreptul de acces la o instanță, a fost comunicată Guvernului, care a prezentat observații cu privire la admisibilitate și fond.

Respectivele observații au fost expediate reprezentantului reclamantei, care a fost invitat să prezinte propriile sale comentarii. Printr-o scrisoare recomandată din 10 noiembrie 2022, Curtea a atenționat reprezentantul reclamantei că perioada stabilită pentru prezentarea comentariilor sale expirase și că nu fusese solicitată nicio prelungire a termenului. Această scrisoare a fost recepționată la 29 noiembrie 2022, însă nu a urmat niciun răspuns. 

Printr-o scrisoare recomandată din 25 septembrie 2023, Grefa Curții a informat reclamanta despre omisiunea reprezentantului său de a răspunde la scrisorile Curții. Reclamanta a recepționat această scrisoare la 16 octombrie 2023, însă ea nu a răspuns. 

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea nu a identificat niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, Curtea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.