© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 30 noiembrie 2023 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Busuioc v. Republica Moldova (nr. 21240/16).

În fața Curții, reclamantul s-a plâns în baza Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), invocând imposibilitatea de a-și câștiga existența în timpul suspendării sale din funcție fără achitarea plăților salariale.

La 2 noiembrie 2021 Curtea a expediat reclamantului observațiile Guvernului cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei, invitându-l să prezinte propriile sale comentarii, însă  nu a urmat niciun răspuns la scrisoarea Curții.

Printr-o scrisoare recomandată din 7 iulie 2022, reclamantul a fost notificat că termenul pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 14 decembrie 2021 și că nicio prelungire a termenului respectiv nu fusese solicitată. În cele din urmă, scrisoarea a fost returnată Curții, ca fiind nereclamată.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu exista niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, Curtea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Fișiere