© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 18 ianuarie 2024 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Brezgunov v. Republica Moldova (nr. 76473/16).

În fața Curții, reclamantul s-a plâns în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) cu privire la recunoașterea dreptului său de proprietate și Articolul 13 din Convenție.

La 7 septembrie 2022, succesorul reclamantului (V.S.) a informat Curtea despre decesul reclamantului, totodată, confirmând dorința sa de a continua procedurile în fața Curții.

La 19 ianuarie 2023, observațiile Guvernului au fost expediate către V.S., fiind invitată să-și prezinte propriile observații. Cu toate acestea, scrisoarea Grefei nu a fost urmată de niciun răspuns.

Printr-o scrisoare recomandată din 5 iunie 2023, V.S. a fost notificată despre faptul că perioada stabilită pentru prezentarea observațiilor sale expirase la 2 martie 2023 și că nicio prelungire a termenului respectiv nu fusese solicitată. În același timp, V.S. a fost atenționată asupra Articolului 37 § 1 (a) din Convenție, care prevede posibilitatea Curții de a radia o cerere de pe rol atunci când circumstanțele permit să se conchidă că reclamantul nu dorește să o mai mențină. Scrisoarea  a fost recepționată de către V.S. la 11 iulie 2023.  Cu toate acestea, ea a rămas fără răspuns.

Din aceste considerente, în absența unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea drepturilor garantate de Convenție și de Protocoalele sale, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a constatat că nu există niciun motiv care ar justifica examinarea în continuare a cererii. Prin urmare, Curtea a radiat cererea de pe rol.

Actualmente decizia este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.