Consiliul Consultativ de pe lângă Agentul Guvernamental continuă dialogul cu autoritățile publice pentru eficientizarea procesului de executare a hotărârilor Curții Europene

La 24 mai 2024, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a treia reuniune a Consiliului Consultativ de pe lângă Agentul Guvernamental. Evenimentul, organizat sub egida și cu sprijinul Proiectului Consiliului Europei „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, reprezintă un pas semnificativ în dialogul continuu cu autoritățile naționale în vederea asigurării bunei reprezentări a Republicii Moldova în fața Curții Europene și a executării efective și prompte a hotărârilor și a deciziilor Curții.

În cadrul celei de-a treia reuniuni, membrii Consiliului Consultativ și reprezentanții autorităților publice prezenți la eveniment au pus în discuții, printre altele, grupurile de cauze care se află în procedura de supraveghere avansată a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, referitoare la condițiile din locurile de detenție aflate sub autoritatea Ministerului Justiției și a Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv lipsa unui remediu național efectiv; aspecte privind asistența medicală și tratamentul medical acordate în timpul detenției; prevenirea relelor tratamente în custodia poliției și investigarea eficientă a acestor fapte, identificând evoluțiile în aceste domenii și propunând soluții pentru accelerarea procesului de executare a hotărârilor Curții în respectivele grupuri de cauze.

De asemenea, membrii Consiliului Consultativ au făcut un schimb de opinii cu reprezentanții Departamentului de Executare a Hotărârilor CtEDO, ai Parlamentului Republicii Moldova, ai Ministerului Sănătății, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitoare la măsurile generale care trebuie implementate la nivel național în sensul executării hotărârii V.I. v. Republica Moldova (cererea nr. 38963/18, 26 martie 2024), care să vizeze reformarea sistemului de internare nevoluntară într-un spital de psihiatrie și tratamentul psihiatric nevoluntar al persoanelor cu dizabilități intelectuale, în special al copiilor.

Consiliul consultativ al Agentului guvernamental a fost instituit pentru prima dată prin Hotărârea Guvernului nr. 353 din 29 martie 2016, iar componența sa a fost revizuită prin Hotărârea Guvernului nr. 824 din 27 octombrie 2023. Consiliul Consultativ pe lângă Agentul guvernamental reprezintă un organism colegial destinat să asiste Agentul guvernamental în procesul asigurării bunei reprezentări a Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și al executării hotărârilor Curții. Consiliul Consultativ este constituit din reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului academic, ai instituției naționale pentru drepturile omului și ai societății civile.