Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei (”Comitetul de Miniștri”) este organul executiv-decizional a Consiliului Europei. El include miniștrii afacerilor externe a statelor membre a Consiliului Europei, reprezentați prin ambasadori și/sau alți diplomați delegați prin oficiile Reprezentanților permanente la Strasbourg (Delegați). În colaborare cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Comitetul de Miniștri este gardianul valorilor fundamentale ale Consiliului și monitorizează respectarea de către statele membre a angajamentelor lor.

Printre alte multe atribuții și competențe, Comitetul de Miniștri exercită (potrivit articolului 46 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului) supravegherea executării hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului și îndeplinirea clauzelor de reglementare amiabilă din partea guvernelor Statelor-membre a Consiliului Europei.

Comitetul de Miniștri supraveghează executarea în cadrul sesiunilor plenare a Delegaților ținute de patru ori pe an și este asistat în această activitate de către Departamentul de Supraveghere a Hotărîrilor și Deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, din cadrul Secretariatului General al Consiliului Europei.