Prima Rapoarte de activitate ale Agentului Guvernamental

Rapoarte de activitate ale Agentului Guvernamental

Raportul Agentului guvernamental cu privire la executarea hotărârilor și a deciziilor CtEDO pentru anul...

Prin Hotărârea Guvernului nr. 256 din 10 aprilie 2024, în conformitate cu art. 21 alin. (3) din Legea nr. 151/2015 cu privire la Agentul...

RAPORT al Agentului Guvernamental pentru anul 2014

Raportul include o evaluare a datelor statistice, principalelor evenimente și analiza lor în sfera de reprezentare a intereselor Republicii Moldova la Curtea Europeană a...

RAPORT al Agentului Guvernamental pentru anul 2013

Raportul include o evaluare a datelor statistice, principalelor evenimente și analiza lor în sfera de reprezentare a intereselor Republicii Moldova la Curtea Europeană a...