Prima Agentul Guvernamental Agenți Guvernamentali

Agenți Guvernamentali

DUMITRU OBADĂ

Data nașterii: 18 aprilie 1986

Experiența profesională: iunie 2022 – decembrie 2023 Agent guvernamental, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

februarie 2020 – iunie 2022 procuror, șef al Secției analiză criminologică și inițiative legislative, Procuratura Generală

decembrie 2018 – ianuarie 2020 procuror detașat, consilier al Directorului Institutului Național al Justiției

ianuarie 2019 – prezent lector universitar, Departamentul drept procedural, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

februarie 2018 – iunie 2022 Președinte al Comisiei permanente pentru instruire de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor

noiembrie 2017 – noiembrie 2018 șef al Secției didactico-metodice și formare formatori, Institutul Național al Justiției

iunie 2017 – noiembrie 2017 procuror detașat, formator, Institutul Național al Justiției

octombrie 2016 – prezent formator INJ în cadrul instruirii inițiale a candidaților la funcțiile de judecător și procuror, director la modulul de instruire formare continuă a judecătorilor și a procurorilor „Activitatea specială de investigații”

iunie 2016 – iunie 2017 procuror, Procuratura Anticorupție

octombrie 2013 – iunie 2016 procuror în Secția conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI și SV din cadrul Direcției exercitare și conducere a urmăririi penale, Procuratura Generală

aprilie-octombrie 2013 procuror în Secția control și investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată din cadrul Direcției control al urmăririi penale și asistență metodică, Procuratura Generală

septembrie 2012 – aprilie 2013 procuror în Secția juridică și implementare a reformelor legislative și instituționale din cadrul Aparatului Procurorului General, Procuratura Generală

iunie 2011 – septembrie 2012 procuror, Procuratura Anticorupție

Consultant național, expert guvernamental și regional în cadrul diverselor programe și proiecte internaționale

Autor al diverselor publicații în domeniul procesual penal și penal

Educație și formare: martie 2021 – Academia internațională a Organelor de Drept (ILEA Roswell, Budapest), program de studii dezvoltat sub egida US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcment Affairs, cu genericul „Politici executive și anticorupție”

iunie 2021 – American University (Washington College of Law), program de instruire „U.S. and International Anti-Corruption Law Program”

2019 – prezent Trainer certificat OSCE în cadrul programului „Prosecutors and Hate Crimes Training Programme”

2018 – prezent Trainer certificat de către Consiliul Europei în cadrul programului HELP

2015 – prezent Studii doctorale, Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de științe juridice, Departamentul drept procedural

2009 – 2011 Institutul Național al Justiției, audient al cursurilor de formare inițială a candidaților la funcția de procuror

2009 – 2011 Master în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra drept procesual penal și criminalistică

2005 – 2009 Licențiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept public

Limbi vorbite: română, rusă, engleză

2017_06_02_-_Comunicat_de_presa_IOLEG ROTARI

Data naşterii: 17/09/1979

Experiența profesionala:

07/2012-07/2017 Jurist detaşat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului Ministerul Justiţiei, Strasbourg (Franţa)

12/2010-03/2011 Interpret Proiectul Twinning al Fundaţiei germane pentru cooperare juridică internaţională Str. Titulescu 35, MD 2032 Chişinău (Republica Moldova)

12/2009-12/2010 Avocat stagiar Cabinetul Avocatului “Andrei Năstase” Str. Şciusev 47B, MD 2001 Chişinău (Republica Moldova)

06/2008-11/2009 Consultant în cadrul Direcţiei Agent guvernamental Ministerul Justiţiei Str. 31 August 1989 82, MD 2009 Chişinău (Republica Moldova)

09/1998-01/2008 Profesor de engleză intensivă QSI International School of Chisinau Str. Nicolae Costin 48/2, MD 2051 Chişinău (Republica Moldova)

09/2001-08/2002 Profesor de germană Universitatea de Stat din Moldova Str. Mihail Kogălniceanu 65, MD 2009 Chişinău (Republica Moldova)

Studii

09/2009–02/2011 Master în drept Universitatea de Studii Europene din Moldova Str. Gh. Iablocikin 2/1, MD 2069 Chișinău (Republica Moldova)

09/2001–06/2005 Licențiat în drept Universitatea de Stat din Moldova Str. A. Mateevici 60, MD 2009 Chisinau (Republica Moldova)

09/1996–06/2001 Licențiat în filologie Universitatea de Stat din Moldova Str. Mihail Kogălniceanu 65, MD 2009 Chișinău (Republica Moldova) Limbă și literatură germană, limbă engleză

09/2000–03/2001 Universitatea Heidelberg 55 Plöck, D-69117 Heidelberg (Germania) Germana ca limbă străină

Limbi vorbite :română, engleză, germană, rusă, franceză.

IMG_3924lMARIN GURIN

Data nașterii: 12.06.1981

Experiența profesionala:

martie 2016 – Agent guvernamental, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO);

decembrie 2015 – Şef Direcţie Generală Agent Guvernamental ad interim/Agent guvernamental ad interim, Ministerul Justiţiei;

noiembrie 2015 – decembrie 2015 – Consultant superior, Direcţia reprezentare la CEDO, Ministerul Justiţiei;

septembrie 2011 – august 2015 – Jurist-asistent la CEDO, Strasbourg (Franţa) ;

iulie 2009 – august 2011 – Jurist/asistent de proiect IDIS ,,Viitorul’’, Chişinău;

februarie 2009 – iunie 2009 – Lector universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

2008 – Agent, Universitatea Robert Schuman şi Prefectura Bas-Rhin, Strasbourg (Franţa).

Studii

octombrie 2006 – iulie 2008 – Universitatea Robert Schuman, Strasbourg (Franţa), Master 1 şi 2 Drept şi studii europene

octombrie 2004 – iulie 2006 – Universitatea de Sud, Toulon-Var, Toulon (Franţa), licenţiat în drept internaţional public, dreptul comunitar

septembrie 1998 – iunie 2003 – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Facultatea de Drept

Publicaţii :

,,Auditul sistemului democratic în Republica Moldova : Antologie de analize a guvernării’’ / Veaceslav Berbeca, Cornel Ciurea, Marin Gurin[et al.]; IDIS ,,Viitorul’’, 2011 (Tipogr. ,,MS Logo’’ SRL). – 260 p. Bibliogr.: p. 257-259. – 90 ex. ISBN 978-9975-4193-0-7.328(478)=111 T 49

,,Sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna: 2005-2011’’, grup de autori, Chişinău, februarie 2012

Limbi vorbite : română, rusă, franceză, engleză nivel mediu.

APOSTOL_LILIAN_profile_mj

LILIAN APOSTOL

Data naşterii: 16 martie 1977

Experienţa profesională

decembrie 2012 – decembrie 2015 – Agent Guvernamental, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

iunie 2009 – decembrie 2012 – Şef-adjunct al Direcţiei Agent Guvernamental, Ministerul Justiţiei

decembrie 2008 – iunie 2009 – Asistent în Programul Comun al Comisiei Europene şi Consiliului Europei privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova

noiembrie 2001 – decembrie 2008 – Procuror în Procuratura mun. Chișinău, Centrul de perfecționare a cadrelor procuraturii, Procuratura Generală, Procuratura r-lui Orhei.

mai 2007 –Formator de instruire continuă, Institutul Naţional al Justiţiei, cumul de funcţii

2011 – 2015 – Expert titular și supleant la Comitetul Director pentru Drepturile Omului (CDDH) și subcomitetele subordonate cu privire la Reforma Curții Europene (DH-GDR), accesiunea UE la Convenție (47+1), etc., Consiliul Europei

Studii

1996 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept,

2000 – Universitatea din Bucureşti, România, Facultatea de drept, licențiat în drept

2010 – Universitatea de Studii Europene din Moldova, magistru în drept, ştiinţe penale

2011 – Universitatea din Washington, Seattle, Statele Unite ale Americii, vizită de studiu.

2012 – Universitatea Europeană Viadrina, Frankfurt on Oder, Germania, cursuri specializate

Participarea la diferite seminare şi conferinţe tematice, în special în sfera penală, procesual penală și în sfera respectării drepturilor omului, în calitate de expert şi în calitate de coordonator.

Trei publicaţii de specialitate şi multiple studii tematice.

Limbi : Română, Rusă, Engleză, Franceză

VLADIMIR_GROSUVLADIMIR GROSU

Data naşterii : 21 iunie 1975

Experienţa profesională

Februarie 2015 -Iulie 2015: Ministru al justiției a Republicii Moldova

Iunie 2011 -Februarie 2015: Viceministru al justiției a Republicii Moldova

Decembrie 2006 – Iunie 2011 : Agent Guvernamental, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

August 1997 – prezent : conferenţiar universitar la catedra Drept Penal şi Criminologie, Facultatea de Drept, USM, Profesor de Drept penal, Drept penal comparat şi Drept penal internaţional;

Martie 2006 – Decembrie 2006 : director Departament Drept de Autor şi Drepturi Conexe, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI);

August 2004 – martie 2006 : prodecan, Facultatea de Drept, USM

August 2001 – August 2003 : Şef departament juridic S.A.”Euromol” (companie de consultanţă);

Octombrie 1999 – Martie 2000 : Şef departament juridic „Chisinau-Gaz”S.R.L.

Octombrie 1997 – Octombrie 1999 : jurist „Moldova-Gaz”S.A.

Octombrie 1996 – Octombrie 1997 : consultant juridic la Judecătoria sectorului Botanica, Chisinau, Republica Moldova;

Studii

Octombrie 2006 – conferirea titlului ştiinţifico-didactic de Conferenţiar Universitar (Docent) ;

Februarie 2003 – Universitatea de Stat din Moldova, susţinerea tezei de Doctor în drept cu atribuirea gradului ştiinţific de Doctor în Drept ;

Septembrie 2003 – stagiu de perfecţionare profesională în organele de drept şi universităţile din Minnesota, SUA.

Martie-iulie 2000 – stagiu de perfecţionare profesională la Universitatea Bordeaux IV (Franţa)- Universitatea publică din Navarra (Spania).

1999-2000 – Universitatea de Stat din Moldova – susţinerea tezei de Magistru în drept cu atribuirea titlului de Magistru în drept;

1992-1997 – studiile la Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova, la absolvire cu atribuirea titlului de licenţiat în drept, specializarea Drept Internaţional.

Limbi : Româna, Rusă, Franceză, Engleză, Spaniolă

Vitalie PirlogVITALIE PÎRLOG

Data nașterii : 28 iulie 1974

Studii

1992–1997: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Drept, specialitatea – Drept internațional

Experienţa profesionala

1993- 1997: consultant juridic în cadrul unei companii private internaționale.

1997-2001: consultant principal în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Serviciul acte ale Președintelui

ianuarie 2001: Director adjunct al Direcției Agent Guvernamental și Relații Internaționale a Ministerului Justiției.

martie 2001 – septembrie 2006 : Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Director al Direcției Generale Relații Internaționale și Integrare Europeană a Ministerului Justiției

2001-2005 : membru al Comitetului Director pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, membru al Comisiei Europene pentru Eficacitatea Justiției a Consiliului Europei, membru al Comitetului de Experți pentru ameliorarea procedurilor de protecție a drepturilor omului din cadrul CDDH al Consiliului Europei, conducător al delegației la Comitetul European pentru problemele penale al Consiliului Europei.

2005 : membru al Comisiei guvernamentale permanente pentru organizarea executării hotărârilor definitive ale Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova.

Septembrie 2006 – septembrie 2009 : Ministru al justiției Republicii Moldova

Septembrie 2009 : Prim-ministru în exercițiu a Republicii Moldova.

Limbi: Română, Rusă, Franceză

Vitalie NagacevschiVITALIE NAGACEVSCHI

Data naşterii : 28 ianuarie 1965

Studii

1986 – 1991: facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Stagii

1995: stagiune de 2 săptămâni pe lângă Şcoala Naţională de Magistratură din Paris, Franţa

1997 : stagiune de o săptămână pe lângă Direcţia Drepturilor Omului, Consiliul Europei

1998: stagiune de 2 săptămâni pe lângă Agentul Guvernamental francez, Ministerul Afacerilor Externe, Franţa şi pe lângă Biroul drepturilor omului, Ministerul Justiţiei, Franţa

1999: stagiune de o săptămână pe lângă Agentul Guvernamental român, Ministerul Justiţiei, România

2000: stagiune de 4 săptămâni în domeniul drepturilor omului la Institutul Internaţional de Administraţie Publică, Paris

Experienţa profesionala

05.2009 – 2011: deputat în Parlamentul Republicii Moldova

12.2001 – 05.2009: avocat

04.2001 – 02.1009: preşedinte al organizaţiei obşteşti „Juriştii pentru Drepturile Omului”

12.1997 – 03.2001: director, Direcţia Agent Guvernamental şi Relaţii Internaţionale, Ministerul Justiţiei, Agent Guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

08.1994 – 12.1997: director, Secţia Relaţii Internaţionale, Ministerul Justiţiei

06.1994 – 08.1994: avocat, consultaţia juridică a sectorului Ciocana, or.Chişinău

07.1993 – 06.1994: adjunctul procurorului sectorului Ciocana, or.Chişinău

01.1992 – 07.1993: ajutorul procurorului sectorului Ciocana, or.Chişinău

03.1991 – 01.1992: stagiar la procuratura sectorului Ciocana, or.Chişinău

Diverse

10.2001 – 05.2006: membru al Consiliului de administrare al Uniunii Juriştilor din Moldova

01.2002 – 05.2003: expert independent în cadrul proiectului Consiliului Europei “Non-Discrimination Review”

01.1996 – 03.2001: Reprezentant al Republicii Moldova la Comitetul European de Cooperare Juridică, Comitetul European pentru Problemele Criminale, Comitetul de experţi pentru ameliorarea procedurilor de protecţie a drepturilor omului, Comitetul de experţi privind funcţionarea convenţiilor în domeniul penal, Comitetul de experţi pentru eficacitatea justiţiei (membrul grupului de lucru al acestui Comitet)

1997: membru al Grupului de lucru privind exerciţiul compatibilităţii legislaţiei Republicii Moldova cu exigenţele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

1998: membru al misiunii de observatori a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei la alegerile prezidenţiale din Burkina Faso

1999: Membru al Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de Lege privind refugiaţii

2001: membru al Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la procuratură

10.2009 – 04.2010: preşedinte al Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 05 aprilie 2009

Limbi : Româna, Rusă, Franceză, Engleză (elementar)