Consiliul consultativ al Agentului guvernamental a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 353 din 29.03.2016 cu privire la Consiliul consultativ pe lingă Agentul Guvernamental în scopul executării art. 9 din Legea nr. 151 din 30.07.2015 cu privire la Agentul guvernamental. Consiliul este un organ colegial, instituit pe baze obștești, în vederea asigurării bunei reprezentări a Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene. Consiliul include reprezentanți ai autorităților relevante activității Agentului guvernamental și se întrunește ori de câte ori este necesară abordarea problemelor complexe ori sistemice relevate în cadrul activității de reprezentare a Republicii Moldova la Curtea Europeană sau de executare corespunzătoare a hotărârilor și a deciziilor Curții pronunțate în privința Republicii Moldova.