Potrivit Legii nr. 151/2015, Agentul guvernamental este reprezentantul Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, având atribuții și în domeniul executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene, inclusiv de implementare la nivel național a prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.